Coala

Ny väg
till patientens hjärta

Coala® är ett medicintekniskt system för att övervaka och stödja diagnostiken för patienter med hjärt- och lungsjukdomar på distans.

Med Coala kan oroliga, misstänkt hjärtsjuka och patienter med kroniska besvär följas på distans i sitt vardagsliv.

Coala är CE- och FDA-godkänd med fler än 350 vårdgivare och över 1000 läkare anslutna till systemet

En digital vårdplattform för hjärtat

Tre innovationer.
En tjänst.

Genom tre innovativa lösningar- en portal för vården att följa patienter- smarta analysalgoritmer och en patientmonitor- skapas ett underlag för effektiv diagnostik på distans i patientens trygga miljö.

Tekniken är lätt att använda och mätningar tar bara en minut. Coala identiferar automatiskt förmaksflimmer och indikerar några av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna med diagnostisk och klinisk precision.

Kommunikativ distansvård

En plattform som följer
hjärtpatienter i vardagen

Med Coala är det enkelt att följa patienters hjärta på distans, så länge det behövs. I Coalas vårdgivarportal, Coala Care, kan vårdgivare kommunicera med patienter, tolka data och skapa rapporter som underlag för diagnostik och journalföring.

I USA förskrivs Coala bland annat till akuta och kroniskt sjuka patienter som ingår i Remote Patient Monitoring program (RPM) under lång tid. Coala ersätts i USA av alla ledande försäkringsprogram. Läs mer här.

Validerad i sjukvården

Smartare patientutredningar

På en hjärtmottagning vid ett större sjukhus i Stockholm påvisades att Coalas lösning resulterade till ökad vårdeffektivitet, kortare väntetider och högt patientengagemang.

Utvärderingen bekräftade Coalas diagnostiska precision där över 95% av patienter fick rätt diagnos tack vare Coala. Läs mer här.

Coala är utvecklad för att skapa trygghet för patienten genom delaktighet och inflytande.

När hjärtat slår fort eller ojämnt

Trygghet i vardagen

Coala användes i RedHeart-studien på nästan 1,000 kvinnor med hjärtklappningsbesvär. Studien leddes av forskare på Karolinska Institutet och kvinnorna genomförde dagliga EKG-mätningar över en längre tid.

I studien bidrog Coala till att minska oro och ångest, vilket ledde till minskade symptom av hjärtklappning och ökad livskvalitet. Läs mer om klinisk evidens och studier här.

Auskultation på distans

Mycket mer än
bara smart EKG

Coala kan även användas för att lyssna på hjärt- och lungljud på distans genom det inbyggda digitala stetoskopet.

Avancerade algoritmer, ljudfilter och phonocardiogram ger vården stöd att följa patienter på distans, hitta avviknade hjärt- och lungljud samt identifiera blåsljud på hjärtat.

Erkänt medicinskt system

Mångfaldigt prisbelönad
och använd världen över

Coalas lösning bygger på svensk forskning skyddat av ett 30-tal patent. Coala systemet är CE- och FDA-godkänt, och har vunnit flera internationella priser.

Över 350 vårdgivare och 1 000 läkare är anslutna till vår portal. Cirka 10 000 patienter har redan använt vår tjänst i Europa och USA.

2021-09-27

Coala Life till börsen för att accelerera utvecklingen och intensifiera sin marknadsbearbetning